SAMENHANG

De kwaliteit van een plaatsing in de pleegzorg wordt in hoge mate bepaald door de samenhang binnen de organisatie. Deze samenhang kan worden uitgedrukt in vijftien stappen. Het educatietraject is nauw verweven met deze stappen en in elk programma of module wordt naar samenhang en onderlinge aansluiting gezocht.

De vijftien stappen

 1. Het bepalen van de behoeften
 2. Het omschrijven van het doel
 3. Het vaststellen van taken
 4. Het toedelen van rollen
 5. Het bepalen van competenties
 6. Beeldvorming
 7. Werving
 8. Voorbereiding van medewerkers
 9. Samenwerken aan selectie
 10. Besluiten nemen
 11. De introductie in een team
 12. Het stellen van de indicatie
 13. Overgaan tot plaatsing
 14. Samenwerken in de uitvoering
 15. Evalueren en bijstellen