OVER STAP

Het pleegzorg educatietraject komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Stichting Op Kleine Schaal (OKS), te Zwolle. OKS is verantwoordelijk voor de uitvoering van het STAP-project. OKS is in 1981 opgericht als een stichting zonder winstoogmerk en stelt zich tot doel het (inter)nationaal bevorderen, uitwisselen en stimuleren van deskundigheid in de jeugdzorg in het algemeen en in de pleegzorg in het bijzonder.

Ontwikkeling

De introductie van STAP-programma's is een proces geweest van gedeelde ervaringen in Nederland en België. De overdracht van deze ervaringen naar de Scandinavische landen heeft vervolgens bijgedragen aan de kennis over een geïntegreerde aanpak in de voorzieningen. Daarnaast wordt geprofiteerd van de jarenlange traditie op het gebied van pleegzorgeducatie en van collegiale contacten met pleegzorgwerkers in de Verenigde Staten. Nieuw materiaal wordt ontwikkeld door gebruik te maken van de kennis en ervaring van veel pleegouders, begeleiders, plaatsers en hun organisaties in alle genoemde landen.

Volwasseneneducatie

Vorming van pleegouders en andere werkers in de pleegzorg en ondersteuning bij hun taken is gebaseerd op de principes van het werken met groepen volwassenen. Dat betekent dat, onder meer, de persoonlijke levenservaringen van de deelnemers de voeding geven aan de training en dat de inhoud van programma's en modules direct in de praktijk bruikbaar dienen te zijn.

Stichting Op Kleine Schaal

Postadres:
Postbus 753
8000 AT Zwolle

Bezoekadres:
Terborchstraat 1
8011 GD Zwolle

Telefoonnummer:
038 - 422 25 26
E-mail: info@stap-pleegzorg.nl